Monitoring Circulair Watersysteem van start!

De monitoring van ons Circulaire Watersysteem gaat van start! De komende jaren gaan we de waterkwantiteit (verbruik) en waterkwaliteit inzichtelijk maken.

Waterverbruik
Op maandag 27-11 zijn door HemelWaterTechniek slimme watermeters geïnstalleerd in het circulaire watersysteem. Hiermee gaan we het werkelijke verbruik in onze woning nauwlettend in de gaten houden. Er zijn vier watermeters aangebracht:

  • Verbruik SafeWater systeem: het totale waterverbruik voor douche, bad, wastafels, fonteinen, tuinkraan en berging;
  • Backup SafeWater systeem: drinkwateraanvoer in de tank wanneer hij (na een lange droge periode) leeg is;
  • Verbruik Hydraloop: het totale waterverbruik van toilet en wasmachine;
  • Backup Hydraloop: backup aanvoer (direct aangesloten op SafeWater systeem) indien er niet genoeg douche- en badwater beschikbaar is om te recyclen.

Daarnaast gaan wij maandelijks de meterstand opnemen van de aanvoerleiding van het drinkwater. Hiermee krijgen we een totaalbeeld van het waterverbruik in onze woning en welk deel daarvan bestaat uit regenwater of gerecycled douche- en badwater.

Waterkwaliteit
Door Vitens wordt komend jaar vier keer en de jaren daarna één keer per jaar de waterkwaliteit gemeten. Daarvoor worden er diverse monsters genomen van water wat uit het SafeWatersysteem komt, gezuiverd regenwater dus. Deze monsters gaan naar het laboratorium van Vitens en hier worden verschillende testen uitgevoerd. Vervolgens wordt de waterkwaliteit met de parameters voor drinkwaterkwaliteit vergeleken.
Met deze testen willen wij inzicht krijgen in de kwaliteit van het gezuiverde regenwater over de verschillende jaren en in hoeverre dit gezuiverde water afwijkt van drinkwaterkwaliteit.