Circulair Watersysteem


De watertransitie: een nieuwe vorm van productie en verbruik van (drink)water

Pilot Circulair Watersysteem Particuliere woning

De manier waarop in het huidige systeem drinkwater geproduceerd en verbruikt wordt is niet duurzaam. Zelfs in Nederland staat de drinkwaterproductie onder druk. Daarnaast wordt bij huishoudens meer dan 95% van het drinkwater niet voor consumptie ingezet. Dat kan en moet anders.

Bij de bouw van onze nieuwe woning in Boskoop hebben wij (Mark en Elvira) het initiatief genomen om een vergaand duurzaam watersysteem aan te leggen. Hiermee willen we, naast het creëren van een duurzame woning, onze bijdrage leveren aan de noodzakelijke watertransitie door het ontwikkelen en delen van kennis en ervaring.

Het systeem in de woning

Het systeem

Door het inzetten van regenwater én het recyclen van ons douche- en badwater besparen we meer dan 90% van ons drinkwaterverbruik en 40% van ons afvalwater.

Monitoring waterverbruik

Monitoring

Meten is weten. Omdat wij inzicht willen krijgen in de werkelijke besparing én de kwaliteit van het gezuiverde regenwater is een uitgebreid monitorings-programma opgezet.

Interesse? Neem contact met ons op!