Pilot Circulair Watersysteem

Waarom deze pilot?

Het is steeds vaker in het nieuws: de drinkwaterproductie staat zelfs in Nederland onder druk. Verschillende drinkwaterbedrijven, maar ook het RIVM geven aan dat er snel actie nodig is om een drinkwatertekort in 2030 te voorkomen. (zie rapport RIVM)

Tweederde van het geproduceerde drinkwater wordt gebruikt in huishoudens. Gemiddeld verbruikt een persoon 128 liter drinkwater per dag. Daarvan wordt minder dan 3% gebruikt voor consumptie!
Al dit (drink)water gaat na gebruik linea-recta het riool in richting de waterzuivering. We werken dus met een niet duurzaam, lineair drinkwatersysteem. We produceren, verbruiken (1x) en voeren het af als afvalwater.

Bijkomend is de reeds merkbare klimaatverandering. We krijgen steeds extremer weer met lange droge en heftige natte perioden. Daarbij moeten we meer water wat op maaiveld valt vasthouden en infiltreren in de bodem én water wat op verhardingen / daken valt zoveel mogelijk bergen en nuttig inzetten.

Doel van de pilot

Doel van deze pilot is enerzijds het implementeren en testen van een vergaand circulair watersysteem in een particuliere woning. Daarbij worden twee systemen (Hydraloop en MijnWaterFabriek SafeWater) gecombineerd. Doel is om hiermee een drinkwaterbesparing van meer dan 90% en een reductie van het afvalwater met maar dan 40% te bereiken. Hiervoor gebruiken we een belangrijke waterbron: regenwater van het dak van de woning.

Door het monitoren van de systemen in de woning krijgen we een goed beeld van de effectiviteit en werking. Met watermeters meten we het werkelijke verbruik (drinkwater én regenwater). Daarnaast wordt het gezuiverde regenwater getest op (drink)waterkwaliteit.

Ander doel van de pilot is te bepalen of dergelijke systemen opschaalbaar zijn. Is het mogelijk en efficiënt om dit toe te passen op staat of wijkniveau? Wat zijn de gevolgen bij bestaande of nieuwe bouw? Als pilot-locatie wordt hiervoor de nieuwbouwlocatie Gnephoek in Alphen aan den Rijn genomen.

Het systeem

Het hemelwater van het dak van de woning wordt, via een grof filter, opgevangen in een betonnen tank in de tuin (10m3). Dit water wordt vervolgens in de woning gezuiverd door verschillende filters in het SafeWater systeem. Dit gezuiverde water wordt gebruikt voor warm en koud water bij de douche, bad, wastafel, fontein, watertappunt in de berging en tuinkraan.
Vervolgens wordt het bad en douchewater afgevangen en via de Hydraloop weer gezuiverd en toegepast als wasmachine en toiletwater. Dit regenwater wordt dus 2x gebruikt in de woning.
Alleen in de keuken wordt gebruik gemaakt van een drinkwaterleiding in combinatie met een keukenboiler. Hierdoor kan de boiler van de warmtepomp ook gevuld worden met gezuiverd regenwater.

Monitoring

Gedurende de 10 jaar van deze pilot wordt het systeem nauwlettend gemonitord. Middels vier watermeters wordt het waterverbruik gemeten: verbruik van SafeWater en Hydraloop water én watersuppletie van de back-up voorziening bij beide systemen. Met deze gegevens krijgen we inzicht in het werkelijke verbruik van de verschillende systemen en de werkelijke waterbesparing.
Daarnaast gaat Vitens diverse waterkwaliteitsmetingen uitvoeren op het SafeWater systeem (wat toegepast wordt in de badkamer en wastafels). Hierbij wordt het gezuiverde regenwater vergeleken met de normen voor drinkwaterkwaliteit.

Samenwerking

Het project is bedacht door de familie Rotteveel en had
zonder de samenwerking van de diverse organisaties niet tot
stand kunnen komen. De gemeente Alphen aan den Rijn,
Provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap van Rijnland en
de leveranciers van de systemen: Hydraloop, MijnWaterFabriek
en HemelWaterTechniek leverden een bijdrage aan het
realiseren van het systeem. Daarnaast is drinkwaterbedrijf
Oasen
betrokken om kennis te leveren én te verkrijgen over
dit soort kleinschalige waterzuiveringssystemen.