Al 6 maanden leven van regenwater!

Onze ervaringen na een half jaar in een woning met een circulair watersysteem

Inmiddels wonen we een half jaar in onze woning en gebruiken we het circulaire watersysteem. Er is in deze periode veel gebeurd. Het systeem is geïnstalleerd, de eerste aanpassingen zijn gedaan en de monitoring is opgestart. Daarnaast is er veel aandacht geweest voor deze pilot in kranten en online. Tijd voor een overzicht van onze ervaringen in deze periode!

Installatie

Tijdens de bouw van onze woning was het inpandige leidingwerk voorbereid op het circulaire watersysteem. Ook is de Hydraloop in deze periode geplaatst. Na oplevering van de woning is de watertank van 10 m3 ingegraven in de tuin en is het SafeWater systeem geïnstalleerd en aangesloten. Pas toen de tank arriveerde realiseerde wij ons hoe groot de tank is, helemaal toen onze dochters van 2 en 4 ervoor stonden.

Overstort richting sloot
Na een periode van heftige regenval was de tank in augustus snel gevuld. Toen bleek dat de overstort naar de sloot niet voldoende afschot had, waardoor het overtollige water in de tank niet goed kon afwateren. Hierdoor kwam er extra vervuiling in de tank, wat effect had op de waterkwaliteit.

Suppletie Hydraloop op SafeWater systeem
Vanuit de bouw van de woning was de suppletie van de Hydraloop (toevoeging van water als er niet genoeg gerecycled water beschikbaar is) aangesloten op de drinkwaterleiding. Hierdoor werd er onnodig drinkwater toegevoegd voor toilet- en wasmachinegebruik. In november is deze suppletieleiding aangesloten op het SafeWater systeem, zodat er in plaats van ‘drinkwater’ gezuiverd regenwater gebruikt wordt. De enige backup-leiding gaat nu nog naar de tank. Dus als die leeg is na een lange droge periode, wordt er drinkwater toegevoegd aan het systeem.

Monitoring

We willen natuurlijk wel weten of het water van goede kwaliteit is. Ook zijn we erg benieuwd naar de gebruikcijfers. Om die reden monitoren we de waterkwaliteit en waterkwantiteit (verbruik).

Alle parameters voldoen ruim aan de in Nederland gestelde normen  voor drinkwaterkwaliteit.

Waterkwaliteit
Eind november 2023 is de eerste waterkwaliteitsmeting uitgevoerd door drinkwaterbedrijf Vitens. Deze meting is uitgevoerd op het gezuiverde regenwater (SafeWater). De resultaten zijn veelbelovend! Alle parameters voldoen ruim aan de in Nederland gestelde normen voor drinkwaterkwaliteit. Alleen de kleurintensiteit lag bij deze eerste meting nog iets te hoog (op 24 waarbij 20 de norm is). Dat heeft overigens alleen effect op beleving en niet op de hygiënische waterkwaliteit. Dit zou het gevolg kunnen zijn van de opstartfase én het feit dat we in een nieuwbouwwijk wonen (waar nog veel zand / organische stof rondstuift).
Bij de tweede meting in januari 2024 waren veel parameters nog beter dan de eerste meting. Ook de kleurintensiteit lag dit keer binnen de normering voor drinkwater. We hebben deze tweede meting vergeleken met de waterkwaliteit van het drinkwaterstation wat aan ons levert. De waardes komen verrassend mooi overeen!

Waterkwantiteit
In november 2023 zijn er watermeters aangebracht en is het dashboard geïnstalleerd. Hiermee kunnen we exact in beeld brengen hoeveel water we verbruiken, zowel vanuit het SafeWater systeem als vanuit de Hydraloop. Ook meten we hoeveel backupwater er nodig is, bijvoorbeeld in een lange droge periode. De eerste resultaten komen binnenkort op de site. De eerste resultaten wijzen erop dat we onze doelstelling van 90% besparing op ‘drinkwater’ en 40% op ons afvalwater gaan behalen!

Digitale watermeter
Wij zijn zeer tevreden over het gebruik van het regenwater voor douche en bad.

Beleving

Wij zijn zeer tevreden over het gebruik van het regenwater voor douche en bad. De geelverkleuring in het begin was qua beleving iets minder, maar we merkten daar niets van in de waterkwaliteit. Ook smaakt het water hetzelfde (of zelfs beter) als drinkwater. Ook is er minder kalkaanslag op de kranen en de glazen douchewand. Of we werkelijk minder zeep gebruiken bij bijvoorbeeld het wassen van de haren of in de wasmachine hebben we nog niet goed in beeld. Dit gaan we komende tijd wat nauwgezetter in de gaten houden.

Doordat het afgelopen half jaar veel regen is gevallen, is de tank steeds goed gevuld en hoeven we in principe niet  zuiniger dan normaal om te gaan met ons waterverbruik. We zijn benieuwd hoe dat in de zomerperiode is, als er een langere periode van droogte zou zijn. Volgens onze berekeningen zouden we 50 dagen zonder regen moeten kunnen volhouden.  

Het geeft ons een goed gevoel dat we zoveel regenwater inzetten in onze woning in plaats van drinkwater. Helemaal nu het geluid in de media steeds harder gaat klinken dat er te weinig drinkwater beschikbaar is en het tijd is voor een watertransitie.

In de media

Wij vinden het mooi om te zien hoeveel aandacht er voor het systeem én de thematiek is op dit moment. Via de website (www.circulairwater.com) krijgen wij verschillende vragen vanuit particulieren, die ook een ambitie tot waterbesparing hebben.

Gedurende het eerste halfjaar hebben we ook veel bezoeken thuis gehad:

  • Tijdens de Duurzame Huizenroute;
  • De pilotgroep Circulair Water Particuliere Woning;
  • De gedeputeerde van provincie Zuid-Holland met een bestuurder van het Hoogheemraadschap van Rijnland en een wethouder van Alphen aan den Rijn;
  • De adviseurs van de Koninklijke Ginkel Groep;
  • En nog enkele individuele bezoeken.


Daarnaast zijn we in verschillende media verschenen:

  • AD Groene Hart;
  • Gouwe Koerier (2x) (lokale krant);
  • Whitepaper Koninklijke Ginkel Groep – Elke druppel omkeren;
  • Vakblad E&W van Techniek Nederland.

Met deze aandacht hopen wij een bijdrage te leveren aan de watertransitie en mensen te inspireren dezelfde stappen te zetten.

Werkbezoek gedeputeerde
Ons voornaamste doel is en blijft namelijk om mensen te inspireren en op deze manier een bijdrage te leveren aan de zo nodige watertransitie. We moeten water echt gaan zien als het blauwe goud!

Vervolg

Met de pilotgroep (Gemeente Alphen aan den Rijn, Provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap van Rijnland, Drinkwaterbedrijf Oasen, MijnWaterFabriek, Hydraloop en HemelWaterTechniek) gaan we beoordelen of ons circulaire watersysteem opschaalbaar is voor wijk- of straatniveau.
Daarnaast gaan we komende tijd de waterkwantiteit (verbruik) inzichtelijk maken om de werkelijke besparing te berekenen.

Bij de volgende watermeting gaan we ook het drinkwater uit onze keukenkraan – het enige punt is ons huis waar water vanuit het drinkwaterbedrijf in plaats van gezuiverd water uitkomt –  laten bemonsteren. We zijn namelijk benieuwd wat die waterkwaliteit is (na 25km waterleiding) in relatie tot ons gezuiverde regenwater.

Daarnaast hopen we nog regelmatig in de media te komen met mooie artikelen én staan er alweer nieuwe rondleidingen gepland. Ons voornaamste doel is en blijft namelijk om mensen te inspireren op deze manier een bijdrage te leveren aan de zo nodige watertransitie. We moeten water echt gaan zien als het blauwe goud!